Fundusze Unijne

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa CENTER-MEBEL poprzez wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacyjnych rozwiązań

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Center-Mebel.
Realizacja projektu oraz wdrożenie wyników własnych prac B+R na podstawie, których opracowano nowe produkty oraz udoskonalono dotychczasowy produkt, bezpośrednio przyczyni się do wzrostu konkurencyjności spółki.

Planowane efekty projektu:
– wdrożenie wyników własnych prac B+R,
– wprowadzenie 2 nowych i 1 znacząco ulepszonego produktu,
– wprowadzenie innowacyjności produktowej, procesowej oraz organizacyjnej i marketingowej,
– poszerzenie rynku zbytu o nowe rynki zagraniczne,
– wzrost przychodów ze sprzedaży,
– zwiększenie wartości sprzedaży eksportowej,
– zwiększenie zasobów ludzkich o 4 nowych pracowników,
– wdrożenie rozwiązań przyjaznych dla środowiska,
– zwiększenie doświadczenia we wdrażaniu innowacji i wyników prac B+R,
– zwiększenie potencjału technologicznego i produkcyjnego zakładu oraz poprawa wizerunku spółki, jako dobrego partnera biznesowego, zaawansowanego technologicznie, oferującego produkty na najwyższym światowym poziomie.

Całkowita wartość projektu: 12 806 589,03 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 4 789 456,06 zł

CIECIEPLYTY.PL