Promocja Franke ‘ZESTAW ZA ZESTAW’

Promocje Jesień 2017
2 października 2017
Nowe dekory Płyt Kompaktowych MONOCHROM VIBRATION
4 października 2017

1111

2222

 

 

 

Kup zestaw produktów Franke min. 4 urzadzenia AGD z linii Frames by Franke, Crystal lub Mythos oraz zlewozmywak i baterie Franke a zestaw garnków o wartosci 2500 zł otrzymasz za złotówkę!

 

SKRÓCONY REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “ZESTAW ZA ZESTAW”

1. Nagrodę otrzymują wyłącznie Uczestnicy Akcji promocyjnej, którzy zakupią Zestaw promocyjny w okresie od 8 września 2017 roku do 30 kwietnia 2018 r. (lub do wyczerpania puli nagród) w wybranych Punktach sprzedazy.
2. W skład Zestawu promocyjnego wchodzą min. 4 dowolne urządzenia AGD marki Franke z linii Frames by Franke, Crystal lub Mythos oraz zlewozmywak z bateria Franke zakupiony w trakcie trwania Akcji promocyjnej w Punkcie sprzedaży. Jedno z urządzeń może zostać zastąpione zmywarka lub chłodziarka w ramach Zestawu promocyjnego, bateria Franke może zostać zastąpiona bateria KWC w ramach Zestawu promocyjnego. Zakup całego Zestawu promocyjnego musi byc udokumentowany na jednym dokumencie zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
3. Wybrane Punkty sprzedazy to
a. studia kuchenne;
b. sklepy firmowe producentów mebli kuchennych;
c. specjalistyczne punkty sprzedaży urządzeń AGD, zajmujące się sprzedażą produktów marki Franke w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolite Polskiej, w których dostępne są uradzenia z linii Frames by Franke, Crystal lub Mythos.
4. Wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej (otrzymania Nagrody) jest dokonanie zgłoszenia na stronie internetowej www.zestawzazestaw.pl i spełnienie następujących warunków:
a. prawidłowe wypełnienie Formularza,
b. dołaczenie skanu dowodu zakupu zestawu Produktów promocyjnych.
5. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w terminie do 30 dni od daty zakupu Zestawu promocyjnego (decyduje data rejestracji na stronie Internetowej www.zestawzazestaw.pl). Niedotrzymanie terminu dostarczenia wymaganych dokumentów skutkuje utrata prawa do otrzymania Nagrody.
6. Nagroda w Akcji promocyjnej jest możliwość zakupu zestawu garnków Alessi for Franke w obniżonej cenie wynoszącej 1 zł.
7. Opłatę w wysokości 1 zł brutto należny uiścić bezpośrednio u kuriera doręczającego Nagrodę w momencie dostarczenia przesyłki. Nagroda dostarczana jest przez kuriera, bezposrednio na adres podany na Formularzu.
8. Łączna ilość Nagród w Akcji promocyjnej jest ograniczona do puli 100 zestawów garnków Alessi for Franke. Decyduje kolejność zgłoszeń.
9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora, najpózniej do dnia 31 maja 2018 roku.
10. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny i oznacza akceptacje zasad Akcji promocyjnej zawartych w Regulaminie.
11. Szczegółowy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na www.zestawzazestaw.pl
Prawa oraz obowiązki Organizatora i Uczestników Akcji promocyjnej określone są wyłącznie w Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa, w szczególności art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowych lub dostępne w punkcie sprzedaży maja jedynie charakter informacyjny.

 

Ulotka promocyjna “ZESTAW ZA ZESTAW” do pobrania tutaj.